Sunnmørsbåt

Sunnmørsbåt er fellesbetegnelsen på den gamle bruksbåttypen på Sunnmøre og i deler av Romsdal. Båten ble bygd i mange forskjellige størrelser, både for havgående og kystnær bruk. Den var klinkbygd, og kjennetegnes ved å være konstruert som snedbetning (med større bredde og flere bordganger forut enn akterut), og ved å føre den typen råseil som kalles asymmetrisk råseil. Båten var dessuten utstyrt med årer og ble ofte rodd.

Sunnmørsbåt, en åttring tilhørende Sunnmøre Museum, under seil juni 2005.