Sufflør (fr. souffler = hviske) har til oppgave å hviske replikker til skuespillerne i en teaterfremføring i tilfelle neste replikk er glemt. Sufflører blir av og til plassert i en «sufflørkasse» i forkant av scenen.

Sufflør eller «suffløse» i sufflørkasse på Nationaltheatret i Oslo rundt 1950