Stuttgart 21

Stuttgart 21 er et igangsatt trafikk- og byplanprosjekt som skal fornye jernbaneknutepunktet Stuttgart i den tyske delstaten Baden-Württemberg. En viktig del av Stuttgart 21 er omformingen av Stuttgart Hauptbahnhof (hovedbanestasjon) til en underjordisk gjennomgangsstasjon. Tilførselstrekningene blir lagt i tunnel. De frigitte linjeområdene blir deretter stilt til disposisjon for byutvikling. Til dette kommer tre nye stasjoner i Stuttgart og dessuten en ny jernbane mellom Stuttgart og Wendlingen. Tallet 21 i prosjektets navn henspiller på at det skal utvikles i det 21. århundret.

Kart over prosjektet
Riving av Stuttgarts jernbanestasjon (nordfløyen) i august 2010

Deutsche Bahn er byggherre for Stuttgart 21 som også er finansiert av bl.a. den tyske stat, delstaten Baden-Württemberg, Stuttgart by, Stuttgart lufthavn og EU.

Prosjektet ble først utarbeidet av trafikkforsker Gerhard Heimerl i 1988 og planene ble offentliggjort i 1994. Byggearbeidene begynte 2. februar 2010 og er planlagt fullført i desember 2019.

Stuttgart 21 inngår som del av en større plan om å modernisere forbindelsen mellom Paris, München, Wien og til slutt Budapest. Stuttgart er i denne forbindelse kalt Europas nye hjerte. Gjennomføringen forutsatte riving av deler av Paul Bonatz stasjonsbygning fra 1927.

Prosjektet er meget omstridt og det har vært avholdt store protestmøter, bl.a. 30. september 2010 da det kom til sammenstøt mellom demonstranter og politi. Motstandernes alternative prosjekt går under navnet Kopfbahnhof 21 (Kopf, tysk for hode).

Eksterne lenkerRediger