Studieforbundet Livslang Læring

Studieforbundet Livslang Læring er et rendyrket studieforbund. All kursvirksomhet foregår i medlemsorganisasjonene. Den kursvirksomheten som tidligere var en del av Studieforbundet Folkeuniversitetet, er overtatt av Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet er en medlemsorganisasjon på lik linje med Studieforbundets øvrige 20 medlemsorganisasjoner.

Studieforbundet Livslang Læring
TypeStudieforbund
HovedkontorRolf Wikstrømsvei 15
OpprinnelseStudenternes Forening for fri Undervisning
GeneralsekretærGeir Barvik
VirkeområdeNorge
Medlemmer22 organisasjoner

Studieforbundet skal fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Studieforbundet skal på demokratisk vis fremme likeverd i forhold til kjønn, etnisitet og utdannelsesbakgrunn, uavhengig av livssyn og politisk oppfatning.

Studieforbundet er ett av fire studieforbund som fortsatt er tilknyttet Kunnskapsdepartementet. De andre er AOF, Akademisk Studieforbund og studieforbundet Næring og Samfunn.

HistorieRediger

Studentersamfundets Fri Undervisning ble opprettet i 1864 i Oslo. Formålet var å la mennesker utenfor det akademiske miljøet ta del i den kunnskap som fantes i universitetsmiljøet i Oslo. Senere kom Bergen og Trondheim til, og Norske Studenters Friundervisning ble stiftet i 1948 som landssammenslutning.

Fra universitetsbyene spredte virksomheten seg til mindre byer og tettsteder. I 1965 ble navnet endret til Folkeuniversitetet, et navn som hadde vært brukt i Danmark om tilsvarende åpne undervisningstilbud i lengre tid.

1977-2018Rediger

Lov om voksenopplæring – etablering av Studieforbundet Folkeuniversitetet

I 1997 trådte verdens første voksenopplæringslov i kraft. Myndighetene ønsket at organisasjoner skulle slutte seg sammen i studieforbund, og ga løfte om et særskilt pedagogisk tilskudd til alle.  

Som en konsekvens av dette inviterte Folkeuniversitetet andre organisasjoner til å bli medlem og dannet Studieforbundet Folkeuniversitetet. På slutten av 70 tallet hadde ti organisasjoner takket ja. Tre av dem; Acem studieorganisasjon, Mental Barnehjelp – som nå heter Organisasjonen Voksne for Barn – og Norske Fysioterapeuters forbund er fortsatt medlem. 

2019 –Rediger

Fram til 2019 besto Studieforbundet Folkeuniversitetet av 23 medlemsorganisasjoner og sju selvstendige Folkeuniversitetsregioner. I 2019 besluttet landsmøtet at Folkeuniversitetsregionene skulle gå sammen til én organisasjon: Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Studieorganisasjonen skilte lag fra Studieforbundet Folkeuniversitetet og ble medlem i Studieforbundet på lik linje med alle de andre medlemsorganisasjonene.  

Etter denne delingen ble det foretatt et navneskifte for Studieforbundet. Årsmøtet i 2021 vedtok derfor å skifte navn til Studieforbundet Livslang Læring.

Eksterne lenkerRediger