Studentsamskipnaden i Oppland

tidligere studentsamskipnad

Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) var en av Norges studentsamskipnader. Gjennom tilrettelegging av de sosiale, kulturelle og materielle vilkårene for studentene, skulle SOPP bidra til en trygg og effektiv studietilværelse for studentene ved Høgskolen i Lillehammer.

SOPPs virksomhet var regulert av studentsamskipnadsloven av 14. desember 2007 og ledet av et styre med åtte medlemmer. Fire av styremedlemmene var valgt av studentene, inkludert styrelederen.

SOPP ble opprettet som en stiftelse i 1972 og omdannet til studentsamskipnad i 1989. Samskipnadens virksomhet bestod av studentboliger, spisesteder, bokhandler, studentbarnehager og studenthelsetjeneste – og sysselsatte i alt 72 personer. Totalomsetningen i 2009 var 100,5 millioner kroner.

Fram til 2016 var SOPP også studentsamskipnad for Høgskolen i Gjøvik, men da denne, sammen med høgskolene i Ålesund og Sør-Trøndelag, ble fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) fra 1. januar 2016, ble Studentsamskipnaden i Trondheim omorganisert, og omfatter de nye studiestedene NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Det nye navnet på denne organisasjonen er Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Den 1. januar 2017 ble SOPP slått sammen med Studentsamskipnaden i Hedmark til Studentsamskipnaden i Innlandet.[1]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger