Studentparlamentet ved UiT

Se Studentstyret – NSU Tromsø for det historiske studentdemokratiet ved UiT.

Studentparlamentet ved UiT
SystemStudentparlament
LederVetle Morales (2024– )
Seter25
MøtestedStudentparlamentets kontorer, Teorifagbygget hus 2 UiT
     Moderat Liste (10)

     Sosialdemokratene (4)
     Venstrealliansen (5)
     Campus Alta (2)

     Campus Harstad (2)
     Campus Narvik (2)

Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet (SP), tidligere kjent som Studentparlamentet i Tromsø, er det øverste studentdemokratiske organet ved universitetet. Studentparlamentet driver interessepolitikk på vegne av studentene ved UiT og er medlem av både Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Historie

rediger

Studentparlamentet ble opprettet 1. august 2009, etter en sammenslåing av Studentstyret - NSU Tromsø og Studenttinget, som en følge av fusjonen mellom UiT og Høyskolen i Tromsø. I 2013 fusjonerte Studentparlamentet i Tromsø med Studentparlamentet i Finnmark som et resultat av fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark.

Sammensetning

rediger

Studentparlamentet består av 25 representanter som velges årlig: 19 fra listevalg og to fra hvert av campusene Harstad, Narvik og Finnmark. Representantene velges for en periode på ett år, og valget avholdes innen utgangen av april. Funksjonsperioden til parlamentet er fra 1. juli til 30. juni.

På det konstituerende møtet velger Studentparlamentet leder, nestleder og medlemmer til arbeidsutvalget, studentmedlemmer til styret i Norges arktiske studentsamskipnad og studentmedlemmer til Universitetsstyret ved UiT.

Valgsystem

rediger

Representantene i Studentparlamentet ved UiT velges gjennom listevalg, hvor alle studenter ved universitetet har stemmerett, likt som ved Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. I tillegg velges det to representanter fra hver av de større campusene i Harstad, Narvik og Finnmark, de lokale studentdemokratiene velger selv hvordan deres representantene velges.

Endringer i representasjon

rediger

Fram til våren 2018 hadde fakultetene og International Students Union Tromsø (ISU) en fast plass i Studentparlamentet. I 2016 mistet den samiske studentforeningen SSSR (nå SSDN) sin faste plass i parlamentet.

Studentparlamentets arbeidsutvalg

rediger

Studentparlamentets arbeidsutvalg er fem fulltids frikjøpte studenter som representer Studentparlamentet mellom Studentparlamentets møtene og følger opp vedtak gjort av Studentparlamentet. Studentparlamentet vedtar på første møte et arbeidsprogram for perioden som arbeidsutvalget skal arbeide med.

Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og skal fylle følgende faste ansvarsområder:

 • Utdanning og læringsmiljø
 • Fag og forskning
 • Likestilling og mangfold
 • Velferd
 • Internasjonalisering
 • Karriere og arbeidsliv
 • Informasjon og kontakt
 • Organisasjon og studentdemokrati
 • Koordinering mellom eksterne campus (Harstad, Narvik, Alta + øvrige mindre campus)
Arbeidsutvalget 2024–2025
Verv Navn Liste
Leder Vetle Morales Moderat Liste
Nestleder Stave Moderat Liste
AU-Medlem Vilde Hveem Moderat Liste
AU-Medlem Hasaan A. Mohammed Moderat Liste
AU-Medlem Amanda Molvik Moderat Liste

Studentrepresentanter og Mandatfordeling

rediger

Representanter 2024–2025, etter konstituerende møte

Sete Navn Tilhørighet Merknad/Suppleant
1 Maria Hafel Campus Finnmark
2 Faruk Samir Ahmed Campus Finnmark
3 Campus Narvik
4 Campus Narvik
5 Liis Meitus Indregaard Campus Harstad
6 Simon Kleivan Campus Harstad
7 Regine Røvik Sosialdemokratisk liste
8 Emil Vesleng Hansen Sosialdemokratisk liste
9 Andrea Bates Antonsen Sosialdemokratisk liste
10 Katrine Tønsberg Gaski Sosialdemokratisk liste
11 Surajja Zeynalli Venstrealliansen
12 Kristoffer Grimstad Solberg Venstrealliansen
13 Erling Petter Hæsken Trones Venstrealliansen
14 Simon Pettersen Venstrealliansen
15 Simen Grønstøl Venstrealliansen
16 Silje Heløe Kjær-Olsen Moderat liste
17 Eilert Jenssen Moderat liste
18 Petter Rønning Moderat liste
19 Mario Larsen Moderat liste
20 Jonas Dahlberg Toft Moderat liste
21 Chris Jensen Moderat liste
22 Håvard Skutle Moderat liste
23 Marika Jenssen Moderat liste
24 Jahn Henrik Meyer Ødegård Moderat liste
25 Andreas Johan Kvile Moderat liste
Universitetsstyrerepresentanter 2024–2025
Navn
Therese Hugstmyr Woie
Victor Zimmer

Historisk fordeling

rediger
Studentvalget 2023
Parti % Mandater
Moderat liste 46.23 9
Sosialdemokratene 24.50 5
Venstrealliansen 15.75 3
Pedagogikklista 13.52 2
Representanter 2023–2024
Nr Navn Tilhørighet Merknad/Supplement
1 Grethe Julianne Haraldsdatter Skum Campus Finnmark
2 Faruk Samir Ahmed Campus Finnmark
3 Rune Witon Olsen Campus Harstad
4 Robin Johansen Campus Harstad
5 Hermann Hellerud Campus Narvik
6 August Alexander Aagaard Campus Narvik
7 Silje Heløe Kjær-Olsen Pedagogikklista
8 Oda Røsæg Olsen Pedagogikklista
9 Regine Sæther Rostad Venstrealliansen
10 Simon Pettersen Venstrealliansen
11 Erling Petter Hæsken Trones Venstrealliansen
12 Emil Vesleng Hansen Sosialdemokratisk Liste
13 Amina Louise Persen Sosialdemokratisk Liste
14 Regine Røvik Sosialdemokratisk Liste
15 Andrea Bates Antonsen Sosialdemokratisk Liste
16 Katrine Tønsberg Gaski Sosialdemokratisk Liste
17 Jahn Henrik Meyer Ødegård Moderat Liste
18 Anders Tørresen Moderat Liste
19 Sigrid Elisabeth Ekrem Moderat Liste
20 Liis Meitus Indregaard Moderat Liste
21 Robin Johansen Moderat Liste
22 Rebekka Lind Knoph Moderat Liste
23 Brage Bolstad-Andreassen Moderat Liste
24 Nora Frøen Moderat Liste
25 Hasaan Abdalla Mohammed Moderat Liste
Arbeidsutvalget 2023–2024
Verv Navn Liste Ansvarsområder[1]
Leder Jonas Toft Moderat Liste Informasjon og kontakt
Nestleder Rolf Erik Forseth Moderat Liste Utdanning og læringsmiljø

Organisasjon og studentdemokrati

AU-Medlem Helene Victoria Rosså Moderat Liste Velferd

Likestilling og mangfold

AU-Medlem Kristian Stave Moderat Liste Internasjonalisering

Fag og forskning

Studentparlamentet vedtok i 2023/2024 3 resolusjoner om Fordømmelse av Israels okkupasjon- og apartheidpolitikk, Undervisere skal ikke ha sex med sine studenter og Studentparlamentet ønsker mer åpenhet i universitetsstyret.[2]

På det siste ordinære møtet i Studentparlamentet for 2023/2024 valgte leder av Studentparlamentet Jonas Toft å rømme fra møtet etter at det ble påpekt at han ikke hadde fulgt opp sine arbeidsoppgaver som leder, og heller ikke hadde etterfulgt vedtak fattet av Studentparlamentet. Med at leder forlot møtet, måtte møte avsluttes uten videre behandling. Flere studentforeninger ved UiT var til stede for å få behandlet sine søknader om økonomisk støtte, men disse søknadene ble ikke behandlet på grunn av lederens fravær.[3][4]

 
Universitetsstyrerepresentanter 2023–2024
Navn
Karoline Holen Sveen
Victor Zimmer
Studentvalget 2022
Parti % Mandater
Moderat liste 37.59 7
Sosialdemokratene 26.26 5
Venstrealliansen 18.94 4
Pedagogikklista 8.03 2
Grå Liste 5.60 1
Arbeidsutvalget 2022–2023
Verv Navn Liste Ansvarsområder[5] Merknad
Leder Jonas Toft Moderat Liste Informasjon og kontakt
Nestleder Erling Petter Hæsken Trones Venstrealliansen Internasjonalisering

Digitalisering

AU-Medlem Nora Frøen Moderat Liste Velferd
AU-Medlem Fredrik Askim Venstrealliansen Likestilling og mangfold

Karriere og arbeidsliv Bærekraft

AU-Medlem Robin Johansen Moderat Liste Utdanning og læringsmiljø

Fag og forskning

Studentparlamentet vedtok i 2022/2023 sju resolusjoner om KI i akademia, Kvenfolkets dag, Regjeringen risikerer kraftig kvalitetsfall ved medisinstudiet på UiT, Resolusjon om jobbkurs for internasjonale studenter, Resolusjon om oppgavedelegering for Debut Week International, Stopp menneskerettighetsbruddet på Fosen og En fremtidsrettet praksisordning.

 
Universitetsstyrerepresentanter 2022–2023
Navn Liste
Maren Irene Gåre Bakkevoll Sosialdemokratene
Ole Andreas Myhrer Smith Venstrealliansen

Representanter 2022–2023

Sete Navn Tilhørighet Merknad/Suppleant
1 Henrik Kristoffersen Campus Finnmark
2 Malene Stock Campus Finnmark
3 Vegard Larsen Campus Narvik
4 Jon-Kristian Leirvang Campus Narvik
5 Rune Witon Olsen Campus Harstad
6 Rolf Erik Forseth Campus Harstad
7 Ida Rabben Trælnes Grå liste
8 Oda Røsæg Olsen Pedagogikklista
9 Nora Næss Pedagogikklista
10 Regine Kaspara Sæther Rostad Venstrealliansen
11 Erling Petter Hæsken Trones Venstrealliansen
12 Fredrik Askim Venstrealliansen
13 Reidun Berntsen Heggen Venstrealliansen
14 Andrine Klausen Simonsen Sosialdemokratisk liste
15 Morten Simensen Haldorsen Sosialdemokratisk liste
16 Tobias Hjermann Sosialdemokratisk liste
17 Andrea Bates Antonsen Sosialdemokratisk liste
18 Maren Irene Gåre Bakkevoll Sosialdemokratisk liste
19 Robin Johansen Moderat liste
20 Jonas Dahlberg Toft Moderat liste
21 Nora Christiane Frøen Moderat liste
22 Karoline Sveen Moderat liste
23 Victor Zimmer Moderat liste
24 Kristian Stave Moderat liste
25 Brage Bolstad-Andreassen Moderat liste
Studentvalget 2021
Parti % Mandater
Moderat liste 38 7
Sosialdemokratene 35 7
Venstrealliansen 18 3
Grå Liste 9 2
Arbeidsutvalget 2021–2022
Verv Navn Liste Merknad
Leder Victor Zimmer Moderat Liste Avsatt 12. april 2022[6]
Nestleder Tobias Hjermann Sosialdemokratene Leder fra 12. april 2022[7]
AU-Medlem Ida Rabben Trælnes Grå Liste
AU-Medlem Jonas Dahlberg Toft Moderat Liste
 
Universitetsstyrerepresentanter 2021–2022
Navn Liste
Maren Irene Gåre Bakkevoll Sosialdemokratene
Ole Andreas Myhrer Smith Venstrealliansen


Representanter 2021–2022

Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Petter Johansen (Møter for Ida Rabben Trælnes) Grå 11 Keivan Andersen (Møter for Maren Irene Gåre Bakkevoll) SosDem
2 Ørjan Johnsen Grå 12 Nicklas Simonsen SosDem
3 Embla Aalgaard Sveinsdottir Fredrik Askim VA 13 Johanna Berge ML
4 Erling Petter Hæsken Trones (Møter for Ole Andreas Myhrer Smith) VA 14 Frida Strande Olsen (Jonas Dahlberg Toft) ML
5 Tella Matilde Adolfsen VA 15 Rebekka Lind Knoph (Møter for Victor Zimmer) ML
6 Andrine Klausen Simonsen SosDem 16 Adele Dorthea Meidel (Møter for Isak Wang Gustavsen) ML
7 Morten Simensen Haldorsen SosDem 17 Petter Nikolai Rønning ML
8 Vetle Solodden Lier SosDem 18 Karoline Sveen ML
9 Silje Vollan Nilsen (Møter for Tobias Hjermann) SosDem 19 Julie Nyborg Aasland ML
10 Adrian Traasdahl SosDem
Nr. Navn Campus
20 Henrik Kristoffersen Finnmark
21 Jonas Bovoll Finnmark
22 Rune Witon Olsen Harstad
23 Mari Fjeld Kvernvik Harstad
24 Gunn Torhild Hagen Narvik
25 Amine Fquihi Narvik
Studentvalget 2020
Parti % Mandater
Moderat liste 51,39 10
Sosialdemokratene 32,67 6
Venstrealliansen 11,69 2
Grå Liste 4,25 1
Arbeidsutvalget 2020–2021
Verv Navn Liste
Leder Herman Siggerud Uavhengig
Nestleder(Til Mars 2021) Marte Rolfsnes Bjørkheim Moderat Liste
AU-Medlem(Nestleder fra Mars 2021)[8] Victor Zimmer Moderat Liste
AU-Medlem Vetle Solodden Lier Sosialdemokratene
AU-Medlem(Fra Februar 2021[9]) Isak Wang Gustavsen Moderat Liste
AU-Medlem(Fra Mars 2021)[8] Jonas Dahlberg Toft Moderat Liste
 
Universitetsstyrerepresentanter 2020–2021
Navn Liste
Marthe Hestenes Håkonsen Moderat Liste
Petter N. Rønning Moderat Liste
Studentvalget 2019
Parti % Mandater
Moderat liste 48,66 9
Sosialdemokratene 31,90 6
Grønn Liste 19,44 4
Arbeidsutvalget 2019–2020
Verv Navn Liste
Leder Petter Rønning Moderat Liste
Nestleder Haakon Kyrkjebø Nybø Sosialdemokratene
AU-Medlem Herman Siggerud Uavhengig
AU-Medlem Marthe Hestenes Håkonsen Moderat Liste
 
Universitetsstyrerepresentanter 2019–2020
Navn Liste
Julia Wong Sosialdemokratene
Ole Even Andreassen Moderat Liste
Studentvalget 2018
Parti % Mandater
Moderat liste 56,39 11
Sosialdemokratene 30,95 6
UiT SV – Sosialistisk venstreparti 12,65 2
Arbeidsutvalget 2018–2019
Verv Navn Liste
Leder Daniel Hansen Masvik Moderat Liste
Nestleder Martine Tennholm Moderat Liste
AU-Medlem Tonje Nilsen Moderat Liste
AU-Medlem Marie Sivertsen Uavhengig
 
Universitetsstyrerepresentanter 2018–2019
Navn Liste
Cecilie Mathisen Moderat Liste
Ole Even Andreassen Moderat Liste
Studentvalget 2017
Parti % Mandater
Moderat liste 42,6 7
Sosialdemokratene 32,3 5
Sosialistisk Studentlag 12,9 2
Arktisk Liste 9,4 1
Arbeidsutvalget 2017–2018
Verv Navn Liste
Leder Ida Elise Seppola Asplund Sosialdemokratene
Nestleder Aleksander Berget Sosialdemokratene
AU-Medlem Ole-Even Andreassen Moderat Liste
AU-Medlem Sebastian Henriksen Moderat Liste
 
Universitetsstyrerepresentanter 2017–2018
Navn Liste
Marte Seland Moderat Liste
Kristoffer Wilhelmsen Moderat Liste
Studentvalget 2016
Parti % Mandater
Grønn Liste ? 6
Moderat liste ? 5
Sosialdemokratene ? 2
Sosialistisk Studentlag ? 1
Arktisk Liste ? 1
Arbeidsutvalget 2016–2017
Verv Navn Liste
Leder Marte Seland Moderat Liste
Nestleder Aurora Skagen Sosialdemokratene
AU-Medlem Kristoffer Wilhelmsen Moderat Liste
AU-Medlem Daniar Ramak Grønn Liste
 
Universitetsstyrerepresentanter 2016–2017
Navn Liste
Mats Beldo Moderat Liste
Stine Andersen Uavhengig
Ruben Doornebal Arktisk Liste
Studentvalget 2015
Parti % Mandater
Moderat liste 44,6 7
Sosialdemokratene 16,7 3
Grønn Liste 11,4 2
Sosialistisk Studentlag 10,9 2
Arktisk Liste 9,3 1
Pedagogisk Liste 7,1 1
Arbeidsutvalget 2015–2016
Verv Navn Liste
Leder Aurora Meland Grønn Liste
Nestleder Emil Ellefsen Moderat Liste
Utdanningspolitisk- og internasjonaliseringsansvarlig Hanna Bakke-Jensen Moderat Liste
Fag- og forskningspolitiskansvarlig Reidun Heggen Sosialistisk Studentlag
Velferdspolitiskansvarlig Stine-Andrea Hasselberg Arktisk Liste
 
Universitetsstyrerepresentanter 2015–2016
Navn Liste
Mats Beldo Moderat Liste
Stine Andersen Uavhengig
Rubesh Thirumeny Arktisk Liste
Studentvalget 2014
Parti % Mandater
Moderat liste 38,9 7
Sosialistisk Studentlag 19,3 3
Sosialdemokratene 12,7 2
Finnmarkslisten 13,5 2
Pedagogisk Liste 12,4 2
Liberal Liste 3,3 0
Arbeidsutvalget 2014–2015
Verv Navn Liste
Leder Daniel Hermansen Moderat Liste
Nestleder Mats Beldo Moderat Liste
AU-medlem Oliver Mizero Moderat Liste
AU-medlem Ida S. Knudsen Sosialdemokratiske studenter
AU-medlem Øyvind Dammerud Liberal Liste
Universitetsstyrerepresentanter 2014–2015
Navn Liste
Markus Johansen Moderat Liste
Marianne Haukland Moderat Liste
Steffen Haneboe Moderat Liste
Studentvalget 2013
Parti % Mandater
Moderat liste 37,8 6
Sosialdemokratene 29,6 5
Sosialistisk Studentlag 11,9 2
Liberal Liste 10 2
Finnmarkslisten 6,8 1
Arbeidsutvalget 2013–2014
Verv Navn Liste
Leder Marianne Haukland Moderat Liste
Nestleder Daniel Hermansen Moderat Liste
AU-medlem, Fag og Forskning Markus Johansen Moderat Liste
AU-medlem, Velferd Steffen Hanebo Finnmarkslisten
AU-medlem, Internasjonal Oda Knutsen Berntzen Liberal Liste
 
Universitetsstyrerepresentanter 2013–2014
Navn Liste
Daniel Sørdahl Moderat Liste
Christoffer Sommerstad Uavhengig/Fakultet
Isabell Pettersen Vikan Ukjent
Studentvalget 2012
Parti % Mandater
Moderat liste - 5
Sosialdemokratene - 2
Sosialistisk Studentlag - 2
Liberal Liste - 2
Arbeidsutvalget 2012–2013
Verv Navn Liste
Leder Kine Johansen Liberal Liste
Nestleder, Utdanningspolitisk ansvarlig Håvar Uhre Halvorsen Sosialistisk Studentlag
AU-medlem, Velferd og likestilling Lene Oline Sedolfsen Uavhengig
AU-medlem, Internasjonal Bernhard Siebert Liberal Liste
 
Universitetsstyrerepresentanter 2012–2013
Navn Liste
Ina Tandberg Ukjent
Marius Hansen Ukjent
Arbeidsutvalget 2011–2012
Verv Navn Liste
Leder Daniel Sørdahl Moderat Liste
Nestleder Magnus Sparre
Rådsmedlem Sebastian Bantow Sosialistisk Studentlag
Rådsmedlem Marius Hansen Sosialistisk Studentlag
Arbeidsutvalget 2010–2011
Verv Navn Liste
Leder Tine Bergli Sosialistisk Studentlag
Nestleder Siren Storli Sosialdemokratene
Rådsmedlem Ulrik Langøy
Rådsmedlem Natalie Godeseth
Arbeidsutvalget 2009–2010
Verv Navn Liste
Leder Henrik Erevik Riise Moderat liste
Nestleder Åsne Ø. Høgetveit Sosialistisk Studentlag
Rådsmedlem Erik Falster Sosialistisk Studentlag
Rådsmedlem Claus Svensby Moderat liste
 
Universitetsstyrerepresentanter 2009–2010
Navn Liste
Ane Marthe Aasen Ukjent
Andreas Willersrud Moderat Liste

Valgresultater 2012–2019

rediger
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liste % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater
Moderat Liste - 5 37,8 6 38,9 7 44,6 7 - 5 42,6 7 56,39 11 48,66 9
Sosialdemokratene - 2 29,6 5 12,7 2 16,7 3 - 2 32,3 5 30,95 6 31,90 6
Grønn Liste - - - - - - 11,4 2 - 6 - - - - 19,44 4
Sosialistisk Studentlag/UiT SV - 2 11,9 2 19,3 3 10,9 2 1 12,9 2 12,65 2 - -
Arktisk Liste - - - - - - 9,3 1 - 1 9,4 1 6,4 2 - -
Pedagogisk Liste - - - - 12,4 2 7,1 1 - - - - - - - -
Finnmarkslisten - - 6,8 1 13,5 2 - - - - - - - - - -
Liberal Liste - 2 10 2 3,3 0 - - - - - - - - - -

Fraksjoner

rediger

Nåværende lister

 • Sosialdemokratene (SosDem)
 • Moderat Liste (ML)
 • Venstrealliansen (VA)
 • Pedagogikklisa (PL/Ped)
 

Tidligere lister

 • Sosialistisk Studentlag UiT
 • UiT SV – Sosialistisk venstreparti
 • Arktisk Liste
 • Pedagogisk Liste
 • Grønn Liste
 • Finnmarkslisten
 • Sosialdemokratiske studenter
 • Tromsøstudentenes AUF
 • Sosialliberal Liste
 • Festelig Folkeparti
 • Senterekstremistisk Liste
 • Studentvenstrelaget
 • Ansvarlige Studenters Liste
 • Kefirlista
 • Grå liste (Grå)

Se også

rediger

Studentparlamentet i Narvik

Referanser

rediger
 1. ^ «Arbeidsutvalget». Arkivert fra originalen 22. november 2023. Besøkt 22. november 2023. 
 2. ^ «General 2». Studentparlamentet UiT (norsk). Besøkt 28. juni 2024. 
 3. ^ Arnesen, Mats (6. juni 2024). «Studentleder ble kritisert for manglende Palestina-oppfølging — forlot møtet». www.khrono.no. Besøkt 28. juni 2024. 
 4. ^ «Protokoll fra SPM9 31.05.2024» (PDF). 
 5. ^ «Arbeidsutvalget». Arkivert fra originalen 27. mars 2023. Besøkt 27. mars 2023. 
 6. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 10. mai 2022. Besøkt 12. juli 2022. 
 7. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 10. mai 2022. Besøkt 12. juli 2022. 
 8. ^ a b «Referat Studentparlamentsmøte Mars 2021» (PDF). 
 9. ^ «Referat Studentparlamentsmøte februar 2021» (PDF). 

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata