Studentopprør

Studentopprør er en samlebetegnelse på politiske opprør blant studenter. Slike opprør begynte i Vest-Europa og USA på slutten av 1960-tallet, og begynnelsen av 1970-tallet. Utgangspunktet for urolighetene var ofte at studentene var misfornøyde med ting ved skolen de gikk på.

I USA handlet studentopprørene etter hvert også om motstand mot krigen i Vietnam. Ved enkelte universiteter og høyskoler tok ofte studentopprørene en voldsom retning, og endte noen ganger i gatekamper mot politiet.

Studenter som var med i opprørene hadde ofte et sosialistisk syn samfunnet, og hadde forbilder som Karl Marx og Vladimir Lenin.