Studentfagkurs

Studentfagkurs var et ettårig kurs i økonomifag som flere økonomiske gymnas arrangerte for studenter som hadde tatt eksamen artium og som ønsket en økonomisk utdannelse i tillegg. En rekke skoler tilbød slike kurs, som var nødvendig om man ønsket å studere videre på Norges Handelshøyskole. Fagkretsen omfattet

  • Bedriftsøkonomi
  • Sosialøkonomi
  • Bokføring
  • Rettslære
  • Engelsk handelskorrespondanse
  • Tysk handelskorrespondanse
  • Fransk handelskorrespondanse
  • Maskinskriving