Strindbergsfeiden

August Strindberg, 50 år gammel

Strindbergsfeiden oppstod da August Strindberg i 1910 kritiserte Karl XII, da han anså ham for å ha vært sykelig dominerende og med en kamplyst på grensen til galskap. Satirikeren Ludvig Kumlien portretterte deretter Strindberg som en renholdsarbeider som kjører av gårde med en statue av Karl XII i en trillebår. Deretter fulgte en heftig kulturell debatt mellom radikale intellektuelle og konservative. Strindberg i sin tur begynte å angripe en stor del av den svenske samfunnseliten, blant annet Sven Hedin, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin og kongehuset.

Striden pågikk helt til Strindbergs død i 1912.