Streikebryteri

Streikebryteri er en ikkejuridisk betegnelse på at oppgaver som vanligvis utføres av personer som streiker, blir gjort av noen andre. Historisk var streikebryteri oftest knyttet til at arbeidsgiver hentet inn ny arbeidskraft til erstatning for streikende.

Streikebrytere utenfor Chicago Tribune under en streik i 1986

I mange lands lovgivning er streikebrytere særskilt beskyttet.[1] Det er vanlig å anse streikebryteri som umoralsk overfor de streikende, men det er ikke forbudt. Rettspraksis har lagt til grunn at det er å regne som ærekrenkende om man blir kalt streikebryter uten at det er belegg for det.

I mellomkrigstiden, men også før det, ble navnene gjerne offentliggjort i fagorganisasjonenes blader.

NorgeRediger

Det har vært en rekke opprivende arbeidskonflikter i Norge hvor påstander om streikebryteri og håndtering av dette har vært omstridt. Det vises her blant annet til transportarbeidestreiken og saudastreiken.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger