Streikebryteri

Streikebryteri er en ikkejuridisk betegnelse på at ikkestreikende utfører arbeidsoppgaver som er streikerammet. Historisk var streikebryteri oftest knyttet til at arbeidsgiver hentet inn ny arbeidskraft for å utføre streikerammet arbeid.

Streikebrytere utenfor Chicago Tribune under en streik i 1986

Det regnes som streikebryteri om arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik utfører arbeidsoppgavene til de som er i streik. I mange lands lovgivning er streikebrytere særskilt beskyttet.[1] I nyere tid er det vanlig å anse streikebryteri som umoralsk overfor de streikende, men det er ikke forbudt. Rettspraksis har lagt til grunn at det er å regne som ærekrenkende om man blir kalt streikebryter uten at det er belegg for det.

I mellomkrigstiden, men også før det, ble navnene gjerne offentliggjort i fagorganisasjonenes blader.

NorgeRediger

Det har vært en rekke opprivende arbeidskonflikter i Norge hvor påstander om streikebryteri og håndtering av dette har vært omstridt. Det vises her blant annet til transportarbeidestreiken og saudastreiken.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger