Stratovulkaner, også kalt sammensatt vulkan, er kjegleformede vulkaner som er blitt formet av seigtflytende lavastrømmer med høyt kiselsyreinnhold, tefra og pyroklastisk materiale. Disse vulkanene kan spy ut mange former for lava; basalt, andesitt, dacitt og ryolitt. Alle, bortsett fra basalt, fører som oftest til kraftige eksplosive utbrudd.

Stratovulkanen Cono de Arita, Salta (Argentina).
Stratovulkanen Mount St. Helens utbrudd fotografert 19. mai 1982. Røykskyen er nesten 1 km høy.

En stratovulkan består i mange tilfeller av flere separate åpninger, hvor enkelte kan skape små «kroner» eller kupler på vulkanens sider.

To eksempel på stratovulkaner er Mount St. Helens nordvest i USA og BeerenbergJan Mayen i Norge.

Se også rediger