Strømtangen

Strømtangen er den sydligste bydelen i Brevik og består hovedsakelig av havnebygninger mot Brevikstrømmen, som blant annet huser Kystverkets trafikksentral for fjordsystemet som leder inn til industrien i Bamble og Grenland.

På motsatt siden av Brevikstrømmen ligger Mølletangen i Bamble.