Stortingsrepresentant

folkevalgt til Norges nasjonalforsamling, Stortinget
(Omdirigert fra Stortingsmann)
Coat of arms of Norway.svg
Norges politiske systemEn stortingsrepresentant (historisk ofte kalt stortingsmann) er en folkevalgt til Norges nasjonalforsamling, Stortinget.

Det har siden Stortingsvalget 2005 vært 169 representanter med henholdsvis 150 distriktsrepresentanter og 19 utjevningsmandat.

ValgordningRediger

ValgbarhetRediger

For å være valgbar til Stortinget må man oppfylle kravene til stemmerett (være norsk statsborger, være fylt 18 år ved utgangen av valgåret og være eller ha vært folkeregisterført bosatt i Norge) og ikke være administrativ ansatt i et av departementene, diplomatiet eller være dommer i Høyesterett.[1]

Kandidater er i utgangspunktet pliktig til å stille til valg om de blir nominert, noe som resulterte i at Samfunnspartiet nominerte en rekke kjendiser til Samfunnspartiets liste uten deres vitende og vilje.[2] For å få fritak fra nominasjon må kandidaten enten være bosatt i en annen valgkrets, være medlem av et annet parti eller være innvalgt i forrige periode.[1]

DistriktsrepresentanterRediger

Distriktsrepresentantene velges ved forholdstallsvalg i flermannskretser hvor hvert fylke fungerer som en valgkrets. Representantene fordeles etter St. Laguës modifiserte metode.

UtjevningsmandaterRediger

Hver valgkrets (fylke) har en utjevningsmandat som blir fordelt mellom de partiene som har over 4% av stemmene på landsbasis og har flest «ubrukte» stemmer.

LønnRediger

Utdypende artikkel: Stortingets lønnskommisjon

Stortingsrepresentantene har en basislønn på 928 000 i tillegg har representanter som bor lengre enn 40 km unna Stortinget 169 kr/dag, mens lokale representanter mottar 75 kr i dagsgodgjørelse. I tillegg dekkes telefon og reiseutgifter for representantene.[trenger referanse]

For stortingsrepresentanter er pensjonsalderen 65 år. Full alderspensjon gis etter 12 år og utgjør 66 prosent av den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentanter.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger