Gulflekktorvlibelle

insektart
(Omdirigert fra Stor torvlibelle)

Gulflekktorvlibelle er en libelle som tilhører familiegruppen libeller (Libellulidae). Gulflekktorvlibelle er fredet i Norge.

Gulflekktorvlibelle
Hannen. Foto: G. Švitra
Hannen.
Vitenskapelig(e)
navn
:
Leucorrhinia pectoralis
(Carpentier, 1825)
Norsk(e) navn: gulflekktorvlibelle[1]
(stor torvlibelle)
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyr
Rekke: Leddyr
Klasse: Insekter
Orden: Øyenstikkere
Underorden: Libeller
Familie: Speidelibeller
IUCNs rødliste:
livskraftig
Norsk rødliste for arter: [2]
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftigStatus iucn3.1 reg-NT-no.svg

NT — Nær truet

Habitat: i tilknytning til ferskvann
Utbredelse: østlige Europa
sørøstlige Norge langs kysten til Vest-Agder
Hunnen.

UtbredelseRediger

Gulflekktorvlibelle er utbredt i det østlige Europa. Finnes i og det sørøstlige Danmark, Sverige og Finland. I sørøstlige Norge langs kysten til Vest-Agder. Et par funn i Hordaland.[1] Arten forekommer her og der i lavlandet på Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet, samt i Sør-Trøndelag og arten virker å være i spredning. Habitatet er middels næringsrike, dystrofe dammer og tjern i lavlandet, ofte med utviklet flytebladsvegetasjon. Habitatet er utsatt for fysiske inngrep som gjenfylling og drenering, men artens store utberdelsesområde og forekomstareal gjør at den likevel ikke kvalifiserer til å bli rødlistet etter IUCN-kriteriene. Arten er fredet etter Bern-konvensjonen.[2]

UtseendeRediger

Kjønnene er noe ulike. Hunnens bakkropp er mørk brun-svart med gule flekker. Hanner har mørk bakkropp med røde-brune flekker. Analvedhenget, bakerst på bakkroppen, er mørkt. Hos begge kjønn er flekken på det 7. ende leddet på bakkroppens overside gult. Pannen (frons) er hvit.

Vingene holdes i en rett vinkel ut fra kroppen i hvile. Vingemerket (pterostigma) er mørkt. Vingespennet er mellom 65 og 70 millimeter.

LevevisRediger

Nymfen lever på bunnen, langs bredden av innsjøer og mindre vann, i lavlandet. Arten foretrekker steder som er rikt soleksponerte og har rik vegetasjon med torvmose.

Eggene legges i vann. Utviklingen tar 2-3 år. Nymfen overvintrer på bunnen, blant vegetasjonen. De voksne (imago) øyenstikkerne finnes vanligvis ikke langt fra stedet der de levde som nymfe.

Flygetiden er juli til august.

Gulflekktorvlibelle har ufullstendig forvandling, overgang fra nymfe til det voksne kjønnsmodne insektet går gradvis gjennom flere hudskift (nymfestadier). Nymfene lever i vann og ligner derfor lite på de voksne (imago), bortsett fra størrelsen. Når nymfen kommer til det siste hudskiftet finner den et strå eller noe, der den kan klatre opp over vannflaten. Her blir den hengende, mens huden revner på ryggsiden. Den nyklekte øyenstikkeren blir hengende på den gamle huden, eller like ved siden av, helt til den nye huden er noe herdet, og vingene har fått sin endelige form.

Fredet i NorgeRediger

Gulflekktorvlibelle er en av tre norske arter av libeller som er fredet.[3] Dette fordi de har hatt stor tilbakegang, grunnet at leveområdene (habitatene) har forsvunnet. Noen arter krever helt spesielle livsbetingelser.

Grunnet bestand av Gulflekktorvlibelle i Endelausemarka i Os ble utbyggingen av E39 Svegatjørn-Rådal, mellom Bergen og Os, utsatt i 2013. Det ble besluttet å bygge bro over habitatet.

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 26. juli 2020. Besøkt 26. juli 2020. 
  2. ^ a b «Artsdatabankens rødliste for arter». Artsdatabanken. 18. november 2015. Besøkt 26. juli 2020. 
  3. ^ Forskrift av 21. desember 2001 om fredning av truede arter.

LitteraturRediger

  • Kjærstad, Gaute; Andersen, Trond; Olsvik, Hans A. og Brittain, John E. 2010. Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer og vårfluer. Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera. i Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken. Side 227-234.
  • Holmen, M. & H. Pedersen. 1995. Odonata i Danmark, foreløbig status 1995. Nordisk Odonatologisk forum. Vol 2, side 4
  • Olsvik, Hans. & Dolmen, Dag. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39. Side 1-21.
  • Stenløkk, Jan. 2001. Revidert og utvidet fredning av norske insekter. Norsk entomologisk forening. Insekt-Nytt 26 (3-4), s. 6-10
  • Sahlén, Göran. 1996. Sveriges Trollsländor. Feltbiogerna. 165 sider. ISBN 91-85094-43-9

Eksterne lenkerRediger