Stockholms bydelsområder

Stockholms bydelsområder er områder som blir styrt av en bydelsnemnd i Stockholm kommune. Stockholm er inndelt i 18 bydelsområder, og hver del kan bestå av flere bydeler eller deler av bydeler.

Bydelsområder i Stockholm

rediger

Siden 1998 har Stockholm vært inndelt i 18 bydelsområder. Innbyggerantallet er per 31. desember 2004. Antallet bydelsområder ble redusert til 14 den 1. januar 2007, ved at åtte tidligere bydeler ble slått sammen til fire.

 
Stockholms nåværende bydelsområder.


Autoritetsdata