Stilksporesopper

(Omdirigert fra «Stilksporesopp»)

Stilksporesopper (Basidiomycota) er den ene av to store grupper som soppriket tradisjonelt deles i, den andre gruppa er sekksporesopper. Disse to gruppene regnes gjerne som «høyere sopp» og samles av noen forskere i underriket Dikarya i soppriket. Felles for alle stilksporesopper er at de kjønnete sporene dannes utvendig på små stilker, som kalles sterigmer, i toppen av oftest kølleformede celler som kalles basidier.[1]

Stilksporesopper
Livssyklusen til rustsopp
Nomenklatur
Basidiomycota
R.T. Moore, 1980
Populærnavn
stilksporesopper
Klassifikasjon
RikeSopper
Økologi
Antall arter: over 30 000
Habitat: flere forskjellige
Utbredelse: kosmopolitisk
Inndelt i

Stilksporesoppene består av de fleste av de velkjente soppgruppene, som skivesopper, rørsopper, kjuker, gelesopper, røyksopper og kantareller, men også av flere soppgrupper som ikke danner store fruktlegemer, eksempler er rustsopper og sotsopper.

Generelt består stilksporesopper av hyfer og reproduserer seksuelt ved hjelp av klubbeforma celler i enden av hyfer som hver har fire meiosporer festet på utsida ved hjelp av en liten stilk. Disse seksuelt produserte sporene kalles basidiosporer. Noen stilksporesopper reproduserer aseksuelt.

Klasser rediger

Ifølge Catalogue of Life inneholder denne divisjonen følgende klasser.[2]

Treliste

Referanser rediger

  1. ^ Høiland, Klaus: stilksporesopper i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 2. august 2022
  2. ^ Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Vandepitte, L., Hobern, D., Remsen, D., Schalk, P., DeWalt, R. E., Keping, M., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Adlard, R., Adriaenssens, E. M., Aedo, C., Aescht, E., Akkari, N., Alfenas-Zerbini, P., et al. (2022). Catalogue of Life Checklist (Versjon av 12. juli 2022). Catalogue of Life.

Eksterne lenker rediger