Stiftelsesklagenemnda

Stiftelsesklagenemnda
TypeKlagenemnd
VirkeområdeNorge
Etablert1. juli 2015
LederHanne Ombudstvedt
EierNærings- og fiskeridepartementet

Stiftelsesklagenemnda er en norsk statlig nemnd som ble opprettet 1. juli 2015. Nemnda avgjør klager på enkeltvedtak fattet av Stiftelsestilsynet i medhold av stiftelsesloven, dekningsloven, arvelova og samvirkelova.

Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for nemndas avgjørelser om partsinnsyn etter forvaltningsloven, samt avgjørelser i saker etter offentleglova.[1]

MedlemmerEdit

Stiftelsesklagenemnda har en leder og to medlemmer som oppnevnes av Norges regjering.

ReferanserEdit