Stiftelsen Trondhjems Borgerlige Realskole

Stiftelsen Trondhjems Borgerlige Realskole er en norsk stiftelse med formål å «medvirke til opplæring og undervisning i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og legge til rette for opprettholdelse av en rasjonell og tidsmessig skole i Stiftelsens bygninger, samt å ivareta og videreføre Stiftelsens kulturhistoriske tradisjoner.»

Stiftelsen ble opprettet 18. mars 1778[1] med en grunnkapital på 4000 riksdaler fra forretningsmannen Hilmar Meinckes legater.[2]

I tillegg til å eie eiendom for skole benyttes avkastningen av stiftelsens midler til aktiviteter og tiltak som kan bedre det sosiale miljø for elever og ansatte ved skolen, stipendier for elever og ansatte, m.m.

Stiftelsen styres av en direksjon bestående av fem medlemmer, derav en representant for familien Meinckes, én prest utpekt av biskopen i Nidaros, én lærer ved Trondheim katedralskole, én representant med næringslivserfaring utpekt av Trondhjems Handelsstands Forening og én representant utpekt av Trondheim kommune. Rektor ved Thora Storm videregående skole (tidl. Gerhard Schønings skole) fungerer som stiftelsens sekretær og forretningsfører, og en ansatt ved skolen fungerer som stiftelsens regnskapsfører.

ReferanserRediger

  1. ^ Brønnøysundregistrene
  2. ^ Statutter for Stiftelsen Trondhjems Borgerlige Realskole med tilknyttede Meinckes legater