Åpne hovedmenyen

Stiftelsen Dagsavisen ble opprettet i 1999 for å overta Dagsavisen (tidligere Arbeiderbladet) da denne ble solgt av A-pressen. I 2008 kjøpte Mediehuset Vårt Land (nå Mentor Medier) aksjemajoriteten i Dagsavisen og gikk inn som hovedeier. Stiftelsen Dagsavisen eier 20 prosent av aksjene i Mediehuset Dagsavisen A/S, som utgir Dagsavisen og Rogalands Avis. Stiftelsen eier også 9 prosent av aksjene i Dagsavisen A/S.

I stiftelsens styre sitter representanter oppnevnt av Norsk Presseforbund, Institutt for samfunnsforskning, Fafo og Stiftelsen LO Media.

Stiftelsen har vetorett når ansvarlig redaktør i Dagsavisen skal ansettes. Leder av stiftelsens styre er Arne Strand.