Steinkjer tekniske fagskole

Steinkjer tekniske fagskole ble etablert i 1968. I dag gir skolen en teoretisk utdannelse som bygger på fag/svennebrev eller annen treårig yrkesutdannelse i ulike fag. Utdanningen gir tittelen fagtekniker og kvalifiserer til mange typer stillinger innen elforsyning, oljeindustri og prosessindustri. Det kan være tekniker eller driftsleder, produktutvikler, service- og vedlikeholdstekniker, faglærer i videregående skole, selger/ markedsfører av teknisk utstyr, planlegger/ prosjekterer av tekniske anlegg eller ingeniør.