Stavanger bystyre 2011–2015

Stavanger bystyre ledes av Ordfører Christine Sagen Helgø (H) og varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF)

RepresentanterRediger

Navn Parti Komité
Christine Sagen Helgø Høyre
Karina Helgesen Aase Høyre
Lillian Michaelsen Høyre
Egil Olsen Høyre
Eli Nedrebø Aga Høyre
John Peter Hernes Høyre
Janne Johnsen Høyre
Kristen Høyer Mathiassen Høyre
Erlend Jordal Høyre
Tina Bru Høyre
Kåre Reiten Høyre
Odd-Jo Forsell Høyre
Dag Terje Klarp Solvang Høyre
Anne Rettedal Ekeli Høyre
Inga Anda Høyre
Kjell Erik Grjøsfjeld Høyre
Helge Gabrielsen Høyre
Sissel Knutsen Hegdal Høyre
Suzanne Nedrum Høyre
Tone Brandtzæg Høyre
Sigurd Vik Høyre
Ellen Marie Nordtveit Høyre
Anne Kathrine N. Bergh Høyre
Cecilie Bjelland Arbeiderpartiet
Arnt-Heikki Steinbakk Arbeiderpartiet
Hilde Karlsen Uavhengig, utmeldt av Ap[1]
Lars Anders Myhre Arbeiderpartiet
Ole M. Juul Slyngstadli Arbeiderpartiet
Gulale Samiei Arbeiderpartiet
Sahfana Mubarak Ali Arbeiderpartiet
Kristine Gramstad Arbeiderpartiet
Ayan Abdidahir Jama Arbeiderpartiet
Summer Ejaz Meldt overgang fra Ap til Høyre
Terje Rønnevik Arbeiderpartiet
Abdirrashid Abdi Hassan Arbeiderpartiet
Olav Tryggvason Laake Arbeiderpartiet
Kari Nessa Nordtun Arbeiderpartiet
Anja Rønnevik Arbeiderpartiet
Margrethe Beate Rosbach Arbeiderpartiet
Ståle Johan Knutsen Uavhengig, utmeldt av Ap[2]
Farhia Bashir Nur Arbeiderpartiet
Anne T. Stensberg Lura Uavhengig, utmeldt av Ap
Tore B. Kallevig Fremskrittspartiet
Sissel Stenberg Fremskrittspartiet
Atle Simonsen Fremskrittspartiet
Leif Arne Moi Nilsen Fremskrittspartiet
Kari Raustein Fremskrittspartiet
Eva Charlotte Berner Fremskrittspartiet
Christian Nicolay Wedler Fremskrittspartiet
Turid Haaland Wiersholm Fremskrittspartiet
Mats Danielsen Fremskrittspartiet
Per A. Thorbjørnsen Venstre
Helge Solum Larsen Uavhengig, utmeldt av Venstre[3]
Iselin Nybø Venstre
Sofie Braut Bache Venstre
Per Inge Torkelsen Venstre
Bjørg Tysdal Moe Kristelig Folkeparti
Per Endre Bjørnevik Kristelig Folkeparti
Marie Ljones Kristelig Folkeparti
Kjetil Clementsen Kristelig Folkeparti
Eirik Faret Sakariassen Sosialistisk Venstreparti
Marcela Beatriz Molina Sosialistisk Venstreparti
Eilef A. Meland Sosialistisk Venstreparti
Bjarne Kvadsheim Senterpartiet
Karl W. Sandvig Pensjonistpartiet
Truls Drageset Dydland Rødt

ReferanserRediger