Stattholderarkivet

Stattholderarkivet er arkivet etter stattholderen i Norge (1572-1771) og Slottsloven (1704-1722). Arkivet oppbevares i Riksarkivet.

Stattholderarkivet i magesinet til Riksarkivet

Arkivmaterialet omfatter tidsrommet 1572-1771. Bestanden er preget av lakuner, og særlig fra 1500-tallet er det lite materiale. Arkivet er på omtrent 40 hyllemeter. Mesteparten er fra stattholderembetet. Men det finnes egne møtebøker med tilhørende saksdokumenter for Slottsloven. Annet arkivmateriale etter Slottsloven er integrert i hoveddelen.

Møtebøker for Slottsloven inneholder referater og vedtak fra kommisjonens møter. Supplikkbøker inneholder referat av supplikker og søknader. Kopibøker inneholder avskrifter av utgående brev.

Litteratur/kilderRediger

  • Johannessen, Knut m.fl.(red.)(1992): Håndbok for Riksarkivet. Oslo.
  • Riksarkivet (1963): Riksarkivet: Foreløbige Arkivregistraturer. Stathaldar-arkivet 1572-1771 med Slottslov-arkivet 1704-1722. Oslo.

Eksterne lenkerRediger