Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen er en del av det svenske Regjeringskanselliet og har til oppgave å lede og samordne arbeidet i Regjeringskanselliet og å samordne den svenske EU-politikken.

Statsrådsberedningen
Lilla riksvapnet - Riksarkivet Sverige.png
VirkeområdeSverige
HovedkontorRosenbad
Nettsideregeringen.se

Statsrådsberedningen er inndelt i statsministerens kanselli, kanselliet for samordning av EU-spørsmål, förvaltningschefens kanselli og rättschefens kanselli. I Statsrådsberedningen finnes også Regeringskanselliets internrevisjon og Enheten for beredskap og analyse. Leder for Statsrådsberedningen er statsministeren.