Statsdumaen (russisk: Государственная дума, Gosudarstvennaya duma, vanlig forkortelse: Госдума, Gosduma) er underhuset i Russlands føderale forsamling. Russlands konstitusjon fra 1993 fastsatte at statsdumaen skal bestå av 450 representanter, som velges for en periode av fire år. Halvparten skulle velges gjennom forholdstallsvalg, de andre ved enkelt flertall i enkeltmannskretser. Russiske statsborgere over 21 år er valgbare til statsdumaen. Dumavalg ble gjennomført i 1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2016. Selve bygningen ligger i sentrum av Moskva, like ved Manezjnaja-plassen. Den nåværende formen av Dumaen ble skapt i 1993 etter at en ny grunnlov ble innført av Boris Jeltsin og bekreftet ved en folkeavstemning.

Statsdumaen
Inngangshallen til statsdumaen i Moskva.
Grunnlagt1993
SystemEttkammersystem
Kammerunderhus, valgt lovgivende forsamling, Duma, fiktiv statlig myndighet
Leder av kammeretVjatsjeslav Volodin Forent Russland 2016
Seter450
Partier

██ Forent Russland (238)

██ Kommunistpartiet (92)

██ Et rettferdig Russland (64)

██ Liberaldemokratene (56)

MøtestedBuilding of the Council of Labor and Defense
Nettstedhttp://www.duma.gov.ru/

Fra 2007-valget er enkeltmannskretsene sløyfet, og alle representantene velges gjennom forholdstallsvalg fra partier med minst 7 prosent oppslutning.

Statsdumaens formenn rediger

Portrett Navn Embetstid Partitilhørighet
  Ivan Rybkin 14. januar 1994 - 17. januar 1996 Russlands agrarparti
  Gennadij Seleznov 17. januar 1996 - 18. januar 2000 Den russiske føderasjons kommunistparti (til 4. juni 2002)

Partiløs / Uavhengig (4. juni 2002-29. oktober 2002)

Partiløs / Partiet for Russlands gjenfødsel (fra 29. oktober 2002)
18. januar 2000 - 29. desember 2003
  Boris Gryzlov 29. desember 2003 - 24. desember 2007 Forent Russland
24. desember 2007 - 19. desember 2011
  Sergej Narysjkin 20. desember 2011 - 5. oktober 2016 Forent Russland
  Vjatsjeslav Volodin 5. oktober 2016 - Forent Russland