Statens ungdoms- og idrettskontor

Statens ungdoms- og idrettskontor var et departementskontor i Kirke- og undervisningsdepartementet. Kontoret skulle sørge for samordning av idrettsarbeidet og være bindeledd mellom staten og Norges idrettsforbund. Kontoret var rådgivingsorgan for departementet i idrettssaker og forvaltet dessuten idrettens andel av tippemidlene. Tippemidlene skulle gå til idrettsanlegg, men fra 1953 gikk det også tippemidler til NIFs administrasjon.

Kontoret ble etablert som Statens idrettskontor i 1946. I 1950 fikk kontoret i tillegg ungdomssaker som arbeidsfelt og fikk navnet Statens ungdoms- og idrettskontor. Dette omfattet blant annet bygging av samfunnshus og administrasjon av ”Ungdommens arbeidstiltak”. Kontoret hadde dessuten sekretariatsfunksjon både for Statens idrettsråd og Statens ungdomsråd.

Kontoret ble opprinnelig etablert i Sosialdepartementet i 1946, men ble i 1948 overført til Kommunaldepartementet og året etter, i 1949, videreført til Kirke- og undervisningsdepartementet ved kongelig resolusjon den 17. juni. Rolf Hofmo var kontorets sjef fra 1946 og til sin død i 1966. I denne perioden var han den dominerende idrettspolitiske skikkelsen i Norge.

I 1984 ble kontoret omgjort til Ungdoms- og idrettsavdelingen i Kulturdepartementet. I 1991 ble ungdomssakene flyttet til det nyopprettede Barne- og familiedepartementet, mens Idrettsavdelingen ble værende i Kulturdepartementet.

ArkivRediger

Arkivet til kontoret er i Riksarkivet og er på til sammen 63.5 hyllemeter.

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger