Stand-up-komedie

Stand-up-komedie (eller ståoppkomikk) kommer fra det engelske begrepet stand-up comedy, og er en form for scenekomikk med enkle virkemidler hvor komikeren møter publikum alene og kun utstyrt med en mikrofon. Det eneste hjelpemiddelet er komikerens kunnskap og vidd.

Å fortelle vitser er populær underholdning både i TV og på scenen. Her er det den britiske standup-komikeren Richard Herring som prøver å få publikum til å le.

Ståoppkomikerens scene er ofte pubmiljøer, og hun eller han må ha motet og rappkjeften til å møte et til dels småberuset publikum. Formen er ofte personlig og utleverende. Ofte er komikken rettet mot aktuelle personer enten fra politikken eller fra kjendislivet. Vitsene som blir fremført, er ofte under beltestedet.

HistorieRediger

I den grad ståoppkomikere har en historie, ettersom det kan argumenteres at enhver som reiser seg opp og holder en vittig tale er en komiker-som-står-opp, sies det at dens røtter strekker seg tilbake til 1700- og 1800-tallet, til britiske music hall-tradisjoner. Den amerikanske forfatteren Mark Twain (18351910) har blitt kalt en mester i faget. På midten av 1950-tallet fikk sjangeren en renessanse i USA gjennom komikere som Lenny Bruce, Mort Sahl og andre.

Fra slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet kom bølgen til Norden, kanskje først til Sverige med komikertevlinger som TV-programmet «Släng dig i brunnen» (1991–) sies å ha vært en avgjørende faktor for å ha frambrakt en generasjon svenske komikere. Utover 1990-tallet kom det også en rekke norske ståoppkomikere med kommersiell appell. Mange av disse kunne også dra suksessen over i TV-mediet med egne humorprogrammer. De fleste norske ståoppkomikere er organisert i firmaet Stand Up Norge.

Se ogsåRediger