Stabburet matsenter

Stabburet matsenter (egentlig Stabburet matcenter) i Fredrikstad var Norges første selvbetjente dagligvarebutikk. Butikken ble grunnlagt i 1936 av Gunnar Nilsen (kjent som «Stabbur-Nilsen» ), som også etablerte matvareproduksjonsfirmaet Stabburet.

Stabburet i Fredrikstad. Bilde fra Nasjonalbibliotekets samlinger.

En spesiell butikkRediger

Stabburet Matsenter var i mange år Norges største matvarebutikk, målt i gulvareal.[trenger referanse] Butikken skilte seg tidlig ut ved å ha ferskvareavdeling med egenproduserte varer og drev egenimport av eksotiske varer og produkter fra utlandet som den gangen ikke var å få i andre butikker i Norge. På grunn av dette hadde butikken mange faste kunder utenfor byen, blant annet fra Oslo.[trenger referanse] Øl ble det imidlertid aldri solgt i butikken i Gunnar Nilsens levetid. Nilsen var nemlig aktiv avholdsmann, og var villig til å miste noen kunder på grunn av dette valget. Nilsen arbeidet mye i butikken selv, og hver gang en kunde spurte hvor ølet sto, henviste han dem høflig til konkurrenten over gaten. Butikken var også en foregangsbedrift på service, den hadde lenge eget pakkepersonale som pakket varene i poser for kundene og egen bestillingstjeneste der kundene over telefon kunne bestille varer kjørt hjem til seg. I annen etasje i bygget ble det drevet kafeteria.

Etter Stabbur-NilsenRediger

Familien Nilsen drev Matsenteret fram til 1984, da butikken ble solgt til andre. I årene som fulgte begynte butikken å endre seg til å bli en mer konvensjonell matbutikk. Vareutvalget ble mer standardisert og mange av de egenimporterte varene forsvant grunnet at de ikke lenger lønte seg. Etter at Nilsen og hans kone begge gikk bort på 1980-tallet, gikk man bort fra grunnleggerens prinsipp og begynte å selge øl for første gang i butikkens historie. Butikken merket også hardere konkurranse fra større butikker i nyetablerte kjøpesentre utenfor Fredrikstad sentrum. Samtidig ble bygningen butikken hadde holdt til i en årrekke innlemmet i kjøpesenteret Torvbyen. På 1990-tallet ble butikken kjøpt opp av Stein Erik Hagen og ble en del av daglivarekjeden Rimi. Vareutvalget ble justert etter kjedens standard og framsto fra da av som en vanlig Rimibutikk (ferskvaredisken ble imidlertid beholdt som før). Alle spor etter Gunnar Nilsens spesielle matsenter var nå i praksis borte, med unntak av et skilt med butikkens gamle logo som fikk henge igjen over inngangsdøra inne i Torvbyen som et minne.

NedleggelseRediger

Rimi Torvbyen, som etter overtagelsen var butikkens offisielle navn, ble stengt og lagt ned i mars 2009 på grunn av sviktende omsetning og hard konkurranse fra en annen matbutikk i kjøpesenteret. Butikkens lokaler i Torvbyen ble ikke umiddelbart overtatt av en annen forretning, da selve senteret skulle bygges ut samme vår og butikkens gamle lokaler ble berørt av utbyggingen. Det er dog på det rene at det ikke vil bli noen ny dagligvarehandel der butikken lå, og Stabburet Matsenters æra er utvilsomt over.