Støvelhav

Hammershaimb ordsammling.jpg Denne siden ligner et oppslag i en ordbok.
Denne artikkelen passer bedre i en ordbok istedet for i et leksion . Du kan evt. utvide artikkelen, eller flytte den til den norske Wikiordboken.

Støvelhav er en betegnelse på et grunt, uoversiktlig havområde der det kan være farlig å ferdes om man ikke er godt kjent. Grunner og skjær gjør også at selv svak vind kan gi betydelige og farlige bølger. Ordet kommer av at det skal være så grunt at man kan gå med høye støvler uten å bli våt.