Åpne hovedmenyen

SPROING-prisen er en norsk pris som deles ut med det formål å fremme litterær kvalitet, bredde og økt interesse for tegneserier utgitt i Norge. Utmerkelsen deles ut innen kategoriene beste norske og oversatte tegneserie, beste nykommer (fra 2003) og åpen klasse (fra 2009). Prisen er delt ut siden 1987.

Det er årsmøte i Norsk tegneserieforum (NTF) som utpeker en jury, som velger ut maks fem nominerte serier innen hver klasse (tre nominerte serier i klassen beste debutserie). Deretter stemmes det over kandidatene i en åpen avstemning som vekter 50 %. Stemmene til en elektorforsamling bestående av Landsmøtet i NTF og 25 representanter fra tegneseriebransjen i Norge vekter også 50 %.

Prisen er ment å være en offisiell markering på vegne av seriemiljøet til serieskapere for det talentet og arbeidet de har nedlagt i mediet. Prisen blir delt ut i et spesielt arrangement hvert år på Serieteket ved Deichmanske bibliotek Grünerløkka.

Juryen for SproingprisenRediger

NTFs landsmøte setter sammen for hvert nytt år en jury på 5 medlemmer bestående av leder, nestleder og tre ordinære jurymedlemmer. I sammensetningen er målet å trekke inn personer som har god oversikt over samt interesse og forståelse for både bred og smal tegneserielitteratur.

Begge kjønn skal være representert med minst to medlemmer og samtidig inneha minst et av ledervervene. Det kan gjøres unntak fra forrige ledd når det foreligger særlige forhold som gjør det urimelig å oppfylle kravet. Alle jurymedlemmene kan stille til gjenvalg.

Av hensyn til juryens habilitet kan ikke et jurymedlem sitte som fast ansatt ved et norsk tegneserieforlag. Ved annen type ansettelsesforhold er det opptil juryleder å foreta en endelig vurdering. Hovedregelen er at det ikke skal være et arbeidsforhold som kan sette spørsmålstegn ved personens upartiskhet.

Beste norske tegneserieRediger

(Prisen deles ut først året etter.)

Som kandidat regnes enhver tegneseriehistorie utgitt i hefte og/eller bok, som er førstegangspublisert i Norge i perioden 01.01.-31.12. i det aktuelle år. Ved siden av dette kan juryen selv velge hvilke kriterier den ønsker å legge til grunn for nominasjonen.

For at en utgivelse skal kunne betraktes må den være tildelt et ISSN/ISBN.

Juryen skal bak sin vurdering legge vekt på kandidatens litterære og kunstneriske egenskaper samt hvordan manusforfatter/illustratør tar i bruk mediets virkemidler og uttrykksfullhet (hvordan form understøtter og uttømmer innholdet).

Manusforfatter og/eller illustratør må være av norsk statsborgerskap. Juryen kan nominere maks 5 kandidater i norsk kategori.

Beste utenlandske tegneserieRediger

(Prisen deles ut først året etter.)

Som kandidat regnes enhver tegneseriehistorie utgitt i hefte og/eller bok, som er førstegangspublisert i Norge i perioden 01.01.-31.12. i det aktuelle år. Ved siden av dette kan juryen selv velge hvilke kriterier den ønsker å legge til grunn for nominasjonen.

For at en utgivelse skal kunne betraktes må den være tildelt et ISSN/ISBN.

Juryen skal bak sin vurdering legge vekt på kandidatens litterære og kunstneriske egenskaper samt hvordan manusforfatter/illustratør tar i bruk mediets virkemidler og uttrykksfullhet (hvordan form understøtter og uttømmer innholdet).

I tillegg skal det også vektlegges hvordan oversetter formidler særegenheter i primærspråket.

Manusforfatter og/eller illustratør må være av utenlandsk statsborgerskap. Juryen kan nominere maks 5 kandidater i utenlandsk kategori.

Beste debutserieRediger

(Prisen deles ut først året etter.)

Som kandidat regnes enhver serieskaper som har førstegangspublisert en avsluttet tegneseriehistorie i Norge i perioden 01.01.-31.12. i det aktuelle år.

For at en utgivelse skal kunne regnes som publisert, må den være tildelt et ISSN/ISBN.

Juryen skal bak sin vurdering legge vekt på kandidatens litterære og kunstneriske egenskaper samt hvordan manusforfatter/illustratør tar i bruk mediets virkemidler og uttrykksfullhet (hvordan form understøtter og uttømmer innholdet).

Manusforfatter og/eller illustratør må være av norsk statsborgerskap. Juryen kan nominere maks 3 kandidater i klassen for beste debutserie.

Åpen kategoriRediger

(Prisen deles ut først året etter.)

Kategori for åpen klasse varierer hvert år. Det er opptil juryen selv å bestemme hvilken kategori som skal deles ut i det aktuelle år samt hvilke kriterier som legges til grunn. Det kan nominere maks 5 kandidater innen åpen klasse.

Eksterne lenkerRediger