Sporting Arms and Ammunition Manufacturers’ Institute

Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute, forkortet SAAMI, uttalt sammy, er en standardiseringsorganisasjon som består av en sammenslutning av amerikanske våpen- og ammunisjons-produsenter. SAAMI utformer ulike industristandarder til bransjen når det gjelder for eksempel brannsikkerhet, ammunisjon- og kammer-spesifikasjoner og grenser for hvilket trykk ulike type kamre skal tåle.[1]

Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute
Stiftet1929
LandUSA
HovedkontorUSA
Nettstedwww.saami.org

I USA er skytevåpen og ammunisjon unntatt fra overvåkning av det amerikanske forbrukerrådet (Consumer Product Safety Commission) og annen statlig kontroll, og i tillegg må forbrukere i USA være oppmerksomme på at det kun er produsenter som er medlemmer av SAAMI som er bundet av instituttets retningslinjer.[2]

Produsenter tilsluttet SAAMI rediger

Under følger en liste over alle selskapene som er SAAMI-medlemmer.[3]

Konkurrerende industristandarder rediger

Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP) er en tilsvarende sammenslutning i Europa, og sammen er SAAMI og CIP de to viktigste standardiserings-organisasjonene for skytevåpen i hele verden. Til tross for mye samarbeid mellom de to organisasjonene har det dukket opp noen motstridende standarder som gjør at noen amerikanske og europeiske standarder er forskjellige når det gjelder patron- og kammer-dimensjoner og maksimalt tillatt trykk.

Bestemmelsene til SAAMI er kun selvpålagte for produsentene uten muligheter for sanksjoner, i motsetning til CIP hvor bestemmelsene er påbudt ved lov i medlemslandene.

Se også rediger

Referanser rediger