Denne artikkelen handler om historiske teorier om den pågående fremveksten av liv, for gjeldende teori om livets opprinnelse se abiogenese.

Spontan generasjon er en eldre teori om opprinnelsen til liv dannet av de gamle grekerne som mente at liv kunne oppstå av seg selv om man bare utsatte jord, luft, vann og et eterisk stoff kalt apeiron («livskraft») for de rette omgivelser. Det fantes f.eks. oppskrifter på hvordan man kunne lage hvite mus ved å la noen kluter råtne i et hjørne. Selv om det var heftig diskusjon rundt temaet var det ingen som klarte å motbevise teorien før det franske vitenskapsakademiet i 1860 utlovet en dusør for en avklaring i saken. Louis Pasteur tok utfordringen og testet teorien.

Forsøk av Louis Pasteur

rediger

Det første han gjorde var å koke opp kjøttbuljong, lukke lokket og la det stå. Det gjæret ikke. Men det var ikke nok. Tilhengere av spontan generasjon mente at når han lukket lokket, stengte han også ute livskraften som fantes i luften. Han fikk så laget en glasskolbe hvor luft kunne strømme fritt, men støv ikke kunne trenge helt inn. Buljongen gjæret heller ikke da.

Tvilere trakk så frem vin og hvordan den kunne gjære, selv når den var i helt lukkede omgivelser. Han mente at bakteriene må ha kommet fra annensteds. Han testet teorien ved å trekke ut saften via sterile sprøyter, og la det stå og gjære i den samme typen kolber han testet kjøttbuljongen i. Druesaften ble ikke til vin.

Dette var tilstrekkelig for det franske forskningsakademiet, og Louis Pasteur fikk dusøren.

Han fant også ut at jo høyere over bakken kolbene befant seg, jo tregere ble innholdet gjæret. Dette fordi luften oppe i fjellene er tynnere, med færre partikler.

Andre kjente tilfeller

rediger

I alkymien er en homunculus et lite menneske som dannes ved en liknende prosess som beskrevet først i denne artikkelen.

Wilhelm Reich mente han hadde greid å skape liv, såkalte bioner gjennom fysiske eksperimenter han foretok mens han bodde som flyktning i Norge i på 1930-tallet.