Spica er den klareste stjernen i stjernebildet Jomfruen, på latin Virgo, og er den 15. klareste stjernen på himmelhvelvingen. Den er 260 lysår fra solsystemet. Spica er en blå kjempestjerne og den er også en dobbeltstjerne

Spica
Observasjonsdata
StjernebildeJomfruen
Tilsynelatende
størrelsesklasse
(V)
0,97
Karakteristikk
SpektralklasseB1III-IV, B 2 V +B2V, B1IV, B1V, B2V, B1 III SB, B2, B2V+B2V, B1IIISB
VariabelklasseBeta Cephei variable, rotating ellipsoidal variable
Radialhastighet (Rv)0±3,7 kilometer per sekund
Masse117 Jordmasse
Radius7,4 solradius
Rotasjonshastighet (v sin i)130 kilometer per sekund
Andre betegnelser
GSC 05547-01518, HD 116658, SAO 157923, HIP 65474, HR 5056, 2MASS J13251158-1109404, α Vir, 67 Vir, 1ES 1322-10.8, 1RXS J132511.6-110932, CCDM J13252-1109A, EUVE J1325-11.1, FK5 498, GC 18144, GCRV 7963, HIC 65474, IDS 13200-1038 A, IRC -10286, JP11 2392, N30 3066, PLX 3063, PMC 90-93 354, PPM 227262, RAFGL 1622, RBS 1263, ROT 1963, SACS 290, TD1 16831, TYC 5547-1518-1, UBV 12103, alf Vir, WDS J13252-1110A, IRAS 13225-1054, uvby98 100116658, SBC9 766, HGAM 623, SBC7 487, RX J1325.2-1109, PMSC 13199-1038Aabcd, WEB 11556, TIC 178999156, UBV M 19362, ALS 14813, AKARI-IRC-V1 J1325115-110940, CSI-10 3672 1, 2E 3039, 2E 1322.5-1053, GEN# +1.00116658, MCW 553, 2RE J132508-111117, 2RE J1325-111, RE J132512-110856, RE J1325-110, SKY# 24751, BD-10 3672
Referansedatabaser
SIMBAD«data». 
Hvordan du finner Spica

Man antar at det var Spicas bevegelser som gjorde det mulig for Hipparchus å oppdage presesjonen. Et tempel ved Teben i det gamle Egypt var orientert til Spica slik at dennes bevegelser over lang tid viste at jordaksen ikke pekte i nøyaktig samme retning. Også Nikolaus Kopernikus brukte Spica i sine målinger for å forske på presesjonen.

Spica ligger nær ekliptikken, og derfor kan Spica bli okkultert av månen og en sjelden gang av Venus. Forrige Venusokkultasjon var i 1783 og den neste vil komme i 2197