Spesiell økonomisk sone

En spesiell økonomisk sone (SEZ, etter engelsk Special Economic Zone) er et geografisk område som har lover som er mer orientert mot frihandel enn lovene i det landet området tilhører. Enkelte lover som gjelder i resten av landet, gjelder altså ikke i den spesielle økonomiske sonen.

Spesielle økonomiske soner omfatter blant annet frihandelsområder, eksportprosesseringssoner, frisoner, industriparker og frihavner.

Formålet med spesielle økonomiske soner er som regel å stimulere utenlandske direkteinvesteringer, å utvikle infrastrukturen og å skape arbeidsplasser.

Se ogsåRediger