En spesialoperasjon er en militær eller paramilitær operasjon utført i fiendtlige eller politisk sensitive omgivelser for å oppnå militære, diplomatiske, etterretningsmessige og/eller økonomiske mål ved bruk av kapabiliteter som det ikke er konvensjonelle behov for. Spesialoperasjoner skiller seg fra konvensjonelle operasjoner i grad av fysisk og politisk risiko, operasjonelle teknikker, anvendelsesmetode, uavhengighet av vennlig støtte og avhengighet av detaljert etterretning og lokale fortrinn.

En amerikansk marinejeger under en spesialoperasjon i Afghanistan.

Typiske spesialoperasjoner er: