Spekter (tidsskrift)

Spekter var et norsk reportasjeblad som kom ut med fem utgaver i perioden 19911992 før det ble lagt ned. Ansvarlig redaktør var Ragnhild Setsaas.