Species 2000

taksonomisk database

Species 2000 er en autonom sammenslutning av taksonomiske databaseformyndere, som involverer taksonomer over hele verden. Organisasjonens mål er å samle en enhetlig og validert indeks av verdens kjente arter (planter, dyr, sopper og mikrober). Species 2000 er registrert som et non-profit organisasjon begrenset av garantier (England No. 3479405).

Species 2000 begynte som et felles program mellom CODATA (International Council for Science: Committee on Data for Science and Technology), IUBS (International Union of Biological Sciences) og IUMS (International Union of Microbiological Societies) på begynnelsen av 1990-tallet. I 1996 ble atten taksonomiske databaseorganisasjoner enige om å konvertere Species 2000 til en juridisk enhet, som et redskap til å utvikle det globale Species 2000-programmet.

Species 2000 er det gjenværende juridiske organet for det globale Catalog of Life-programmet, og innehar dets immaterielle rettigheter, opphavsrett, domenenavn, tilgangslisenser, Memoranda of Understanding (MoU), tar ansvar for kontinuitet mellom store prosjekter og sørger for den pågående styringen av det globale programmet. Det er strukturelt en føderasjon, eid og styrt av deltakerne som også blir Species 2000s medlemmer.

Species 2000 er medlem av Global Biodiversity Information Facility (GBIF) og Taxonomic Databases Working Group (TDWG) og har MoU-er med Integrated Taxonomic Information System (ITIS), Encyclopedia of Life (EoL) og Consortium for the Barcode of Life (CBOL). Det er en liten til mellomstor bedrift (SME) registrert i Storbritannia med sekretariatet i Naturalis Biodiversity Center i Nederland, og kontorer i USA og på Filippinene. Species 2000 styres av et styre som er ansvarlig for juridiske og økonomiske forhold, og rådes av Catalog of Life Global Team om vitenskapelig politikk.

Medlemskap i Species 2000 er åpent for alle som er interessert i å fremme målene. Vanligvis er medlemsorganisasjoner eller enkeltpersoner taksonomiske institusjoner, forvaltere av taksonomiske databaser, taksonomiske programvareteam og organisasjoner eller individer som er involvert i bruk av taksonomiske sjekklister innen biologisk mangfold, agro-skogbruk og bevaring. Medlemskap gir fordelen av et tettere engasjement i Species 2000, inkludert muligheten til å motta rapporter fra styret og bidra til å formulere og påvirke politikk gjennom beslutningstaking på den årlige generalforsamlingen.

Eksterne lenkerRediger