Spaltefrukt

Spaltefrukt (schizocarp) deler seg når den modnes slik at hver del av frukten inneholder ett frø. Disse delfruktene spres så hver for seg. Som regel deler en spaltefrukt seg langs med fruktbladene. Ofte er spaltefrukter dannet fra mange fruktblader og de er gjerne tørre frukter.

Giftkjeks i frukt

Planter med en slik type frukt er f.eks: KattostslektenMalva og mange medlemmer av skjermplantefamilien – Apiaceae

Eksempler på planter som har spaltefrukt:

  • Kattost
  • Lønn
  • Dill
  • Fenikkel
  • Anis
  • Selleri
  • Gulrot