Sovesyke

parasittsykdom

Sovesyke (trypanosomiasis) er en parasittsykdom hos mennesker og dyr, som forårsakes av protozoen Trypanosoma brucei. Sykdommen forekommer i Afrika sør for Sahara. Sovesyke smitter mellom 50 000 og 70 000 mennesker hvert år.

Sovesyke er en alvorlig betennelse i hjernen og hinnene som omslutter hjernen (hjernehinnene). Sykdommen utvikles langsomt, og uten korrekt behandling er den ofte dødelig.

Spredning av sykdommen skjer ved overføring av smitte via tsetsefluer. Tsetsefluene sprer blodparasitter i slekten Trypanosoma (en slags svepedyr) som framkaller sovesyke hos mennesker og nagana hos husdyr.

Noen steder finnes mindre alvorlige versjoner av sovesyke. Formene for sovesyke som finnes i Øst-Afrika (framkalt av Trypanosoma brucei rhodesiense), er mer aggressive enn den som forekommer i Vest-Afrika (fremkalt av Trypanosoma brucei gambiense).

Man regner med at sovesyken finnes over et 8 millioner kvadratkilometer stort område i Afrika, og at 7000 - 10 000 mennesker dør hvert år av sykdommen. Store epidemier har forekommet, særlig i sammenheng med sultkatastrofer der menneskers motstandskraft (immunforsvar) er svekket. Sovesyke ble først og fremst spredt av artene Glossina palpalis og G. tachinoides i Vest-Afrika og Glossina morsitans og G. pallidipes i Øst-Afrika.