Sovende paragraf

lov eller regel som ikke blir brukt i praksis

En sovende paragraf er en lovbestemmelse som ikke håndheves.[1] Som regel vil bestemmelsen ha blitt håndhevet i en tid etter at den ble vedtatt, men etter hvert som samfunnet har utviklet seg tilsier allmennhetens rettsforståelse at forholdet som rammes av lovbestemmelsen ikke bør sanksjoneres.[2] Slike lovbestemmelser kan også ha blitt vedtatt som en form for symbolhandling fra lovgivers side; lovbestemmelsen har i slike tilfeller blitt innført uten at det er tilsiktet at brudd på bestemmelsen skal føre til individuelle sanksjoner.[3]

Et eksempel på en tidligere sovende paragraf var den norske straffelovens § 213. Den forbød seksuell omgang mellom menn, og fra 1905 til 1950 ble 119 personer domfelt for brudd på den lovbestemmelsen. Fra 1950 til den ble opphevet den 21. april 1972 var bestemmelsen dermed sovende (forutsatt at det heller ikke ble innledet noen etterforskning eller iretteført noen saker etter denne paragrafen etter 1950).[4][5][6]

I noen europeiske land håndheves ikke lover som forbyr incest forutsatt at det foregår mellom to voksne som samtykker.[7]

Referanser

rediger
  1. ^ «Det Norske Akademis ordbok». naob.no. Besøkt 25. august 2022. 
  2. ^ Nord-Norge, Tord Nyland Karlsen, studentmedarbeider, Jusshjelpa i (5. desember 2019). «Sovende paragrafer – et problem for rettssikkerheten?». itromso.no (norsk). Besøkt 25. august 2022. 
  3. ^ Friedman, Lawrence M.; Friedman, Marion Rice Kirkwood Professor of Law Lawrence M. (august 1975). The Legal System: A Social Science Perspective (engelsk). Russell Sage Foundation. ISBN 978-0-87154-296-0. 
  4. ^ «50 år siden opphevelsen av straffelovens §213». HivNorge. 21. april 2022. Besøkt 25. august 2022. 
  5. ^ Renland, Astrid (20. april 2022). «Kampen mot 213». blikk.no. Besøkt 25. august 2022. 
  6. ^ Marthinsen, Erling (10. juli 2022). «Fortidens moralske forargelse var rettet mot homofile, nå rettes den mot sexkjøpere». Document. Besøkt 25. august 2022. 
  7. ^ «Geschwisterpaar bringt Inzest-Verbot ins Wanken». Focus. 15. november 2013. Besøkt 5. august 2022. 
Autoritetsdata