Southern University at New Orleans

Southern University at New Orleans (forkortet SUNO) utgjør en av campusene i Southern University System og er et delstatseid universitet i New Orleans i delstaten Louisiana, USA.

SUNO gjenåpnes etter Katrina-orkanen.

SUNO ble åpnet i New Orleans 1956 som en underavdeling av Southern University and A&M College (SUBR) i Baton Rouge. Orkanen Katrina rammet SUNO hardt, og studenttallet ved hele Southern University System falt med nesten 1 500 i 2005. I ettertid har aktiviteten blitt gjenopptatt på nivået før orkanen, og søknadstallene er stigende.

Universitetets skoler og avdelinger er:

  • College of Arts and Sciences
  • College of Business and Public Administration
  • College of Education
  • College of Social Work

Ved SUNO var det ca. 5 000 studenter i 2006, og skolepengene var samtidig på US$ 2 990 for studenter fra delstaten. Studenttallet falt fra om lag 2 450 i 2004 til ca. 3 000 i 2005, men tok seg siden opp igjen.

Eksterne lenkerRediger