Sosialpolitikk

Sosialpolitikk er politikk som angår alle forhold av betydning for menneskers velferd, som helse, rettsvesen, familie, utdannelse og arbeid, eller i sin videste forstand all politikk som regulerer menneskers adferd. I den siste betydningen kan sosialpolitikk ta opp temaer som: