Sopranklarinetten er som regel stemt i A eller B. I den norske korpsbevegelsen brukes utelukkende klarinetten i B, mens i kammermusikk, solorepertoar og orkestermusikk er klarinetten stemt i A også. Det er som regel tonearten som avgjør hvilken av sopranklarinettene som brukes, A-klarinett til krysstonearter og B-klarinett til B-tonearter.

Notert toneomfang på en sopranklarinett

Se også rediger

Autoritetsdata