En sonde er en teknisk innretning som fanger opp signaler (en slags "føler", overvåkning av noe) og sender dette videre til utstyr som ut fra disse signalene foretar seg (eller ikke foretar seg) hva utstyret er programmert/konstruert til å gjøre.

Signalene som fanges opp kan enten være elektriske, audio/akustisk (lyd) eller visuelle.

En sonde kan monteres/styres manuelt (gjerne elektrisk/elektronisk koblet til annet uststyr) eller den kan ved hjelp av tilpasset teknologi fjernstyres.

Se ogsåRediger