Solmasse

måleenhet for masse

En solmasse (symbol: ) er en måleenhet for masse. Enheten svarer til massen til Solen, som er ca. 1.98892×10^30 kg.

Enheten brukes innen astronomi for å angi massen til stjerner, svarte hull og andre massive himmellegemer.


Autoritetsdata