Soknabruket

Soknabruket eller Moelven Soknabruket er et sagbrukSokna i Ringerike, startet rundt 1970. Bedriften Skogeiernes ImpregneringsverkHen hadde da kjøpt opp de to sagbrukene Sokna Dampsag og Kirkemoen sag på Sokna. De to gamle sagbrukene ble nedlagt etterhvert som Soknabruket overtok driften. Soknabruket eies i dag av Moelven Industrier.