Sognsvannsbekken er ei elv i Oslo. Den starter som Pinabekken, som renner ut fra Store Åklungen. Bekken tar opp flere mindre bekker fra vest og munner ut i Sognsvann fra nordvest. Herfra fortsetter den som Sognsvannsbekken, og renner sørover gjennom strøkene Gaustad og Vinderen. Ved Frøen løper den sammen med Gaustadbekken, og etter samløpet kalles den Frognerelva.

Like sør for Rasmus Winderens vei
Like nedenfor broen i Anne Maries vei

Nord for Ring 3 er Sognsvannsbekken grensen mellom Bydel Nordre Aker og Bydel Vestre Aker. Mellom Ring 3 i nord og Rasmus Winderens vei i sør er den grensen mellom strøkene Vinderen i vest og Gaustadbekkdalen i øst.