Social Gospel

Social Gospel er betegnelsen på en bevegelse innen protestantisk kristen intelligentsia i USA og – gjerne under andre navn – i andre land som Storbritannia, og som var særlig fremtredende sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Den hadde også paralleller under andre betegnelser innen Den katolske kirke.

Bevegelsen appliserte kristne prinsipper på sosiale problemer som fattigdom, diskriminering, alkoholmisbruk, kriminalitet, rasemotsetninger, slum, dårlig hygiene og krigsfare. Teologisk var Social Gospel-lederne gjennomgående post-millennialister. Det var fordi de trodde at Jesu annet komme ikke ville kunne finne stede innen menneskeheten overvant de sosiale onder av egen kraft. For det meste avviste de de amerikanske Sørstatenes fremherskende premillennialistiske teologi, som anså som Jesu annet komme som nært forestående og at de kristne derfor skulle konsentrere sine krefter om å forberede seg på den fremfor å beskjeftige seg om kampen mot sosiale onder.

Social Gospel-ledere var for det meste liberale både politisk og teologisk.

StubbDenne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.