Sneglehus

Et sneglehus er et bløtdyrskall som sitter utenpå og er en del av kroppen til de fleste snegleartene. Det blir benyttet som vern mot predatorer og mekanisk skade og som feste for muskler. Landlevnde snegler trenger de ofte også for å hindrene uttørking.

To sneilehus fra marine sneiler

Sneglehus består av flere lag og består som regel av kalk rundt et organisk «stillas». Det blir skilt ut av mantelen, den samme delen av bløtdyrkroppen som skiller ut skjellet hos muslinger. Sneglehuset er som regel spiralsnodd, og er alltid i ett stykke.

BilderRediger