Snåsa historielag er et lokalhistorisk lag for Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

Laget utgir årsskriftet Kumur. Ordet Kumur er dialekt for knuppene på fjellbjørka. Målet er å ta vare på minner om det som skjer og har skjedd i arbeid og åndsliv i bygda. Det første heftet ble utgitt i 1980. Historielaget har et betydelig lager av utgitte Kumur og andre bøker som angår Snåsa. Blant annet gav de i 2014 ut en billedbok for Snåsa med bilder eldre enn 1950.