Smartisme

Smartisme eller Smarta Sampradayasmartatradisjonen, er en av de fire hovedretningene innenfor hinduismen; de andre tre er shaivisme, vaishnavisme og shaktisme. Smartisme er en liberal og ikkesekteristiske retning innenfor den vediske hinduismen som regner alle de store hindugudene for å være former av den ene Brahman, og står dermed i kontrast med for eksempel vaishnavismen. Begrepet "smarta" refererer til tilhengerne til Vedaene og Śāstra. I dag kaller bare en seksjon av sørindiske brahminer seg smartaer.